Resultatet i Industrifackets kongressval bekräftat

Industrifackets kongressval är över och styrelsen har onsdagen 5.4 bekräftat resultatet i valet.

Kandidaterna för Socialdemokraternas och obundnas valförbund (Industrins samarbetare) samlade 64,2 procent av rösterna. Antalet röster ger valförbundet sammanlagt 289 kongressombud i Industrifackets förbundskongress.

Valförbundet för vänstern och obundna, Industrins påverkare, fick 35,7 procent av rösterna. Det innebär att valförbundet får 153 kongressombud i förbundskongressen.

Centerns valförbund samlade 0,1 procent av rösterna.

Valdeltagandet i kongressvalet blev 43,2 procent. Alla Industrifackets medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande hade rösträtt i valet. Sammanlagt rör det sig om runt 123 000 medlemmar. I valet gavs 53 082 godkända röster.

Fler än 1 500 kandidater ställde upp i kongressvalet. Av dem valdes nu 442 kongressombud till Industrifackets förbundskongress i Tammerfors 22–24.5.2023.

Kongressen väljer ledningen för Industrifacket, godkänner förbundets nya stadgar, behandlar de kongressmotioner som fackavdelningarna runtom i landet lagt fram samt besluter om förbundets strategi för följande kongressperiod.

Industrifacket vill tacka alla som röstat i valet. Dessutom vill förbundet uttrycka ett tack till fackavdelningarna och enskilda medlemmar som arbetat hårt på arbetsplatserna och på annat håll för att höja valdeltagandet och se till att det blir så högt som möjligt.

Resultatet i Industrifackets kongressval

Klicka för en större bild

 

  • Alla kandidater
    OBS! De namn invid vilka det står EI VALITTU/ EJ VALD är suppleanter som kallas till förbundskongressen i nummerordning om ordinarie kongressombud är förhindrad från att delta i kongressen.

Teknologiindustrins och teknisk service och tekniskt underhålls valkretsar

Riksomfattande valkretsar

Industrifackets kongress i maj

Fler än 1 500 kandidater ville delta som kongressombud i Industrifackets förbundskongress i Tammerfors 22–24.5.2023. Sammanlagt 442 av dem valdes.

Kongressen väljer ledningen för Industrifacket, godkänner förbundets nya stadgar, behandlar de kongressmotioner som fackavdelningarna runtom i landet lagt fram samt besluter om förbundets strategi för följande kongressperiod.