Industrifackets förtroendevalda beredda på stridsåtgärder mot regeringens försämringsplaner

Industrifackets förtroendevalda är beredda att ta till politiska stridsåtgärder i protest mot de försämringar av arbetslivet som regeringen Orpo vill köra igenom. Det kommer fram i en enkät som Industrifacket genomfört 1.9–11.9.2023. Enkäten besvarades av förbundets huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Enkäten gjordes per e-post och man frågade efter hur de förtroendevalda förhöll sig till de åtgärder som Petteri Orpos regering vill ta till framför allt gällande arbetsmarknaden.

Enkäten skickades ut till 3 814 förtroendevalda och 1 528 besvarade frågorna. Svaren är representativa för avtalsbranscherna inom Industrifacket och beaktar regional spridning.

De flesta (77 %) som besvarat enkäten förstår enligt eget omdöme väldigt bra vad regeringens paket kring lagförslag för arbetsmarknaden innehåller. Speciellt de äldre förtroendevalda uppgav sig ha bra koll på regeringens planer.

Fler än fyra av fem förtroendevalda (81 %) sade sig motsätta sig regeringens arbetsmarknadspolitik. Hela 94 % procent uppgav att de åtminstone delvis motsatte sig regeringens förslag. Motståndet var högst inom metallbranscherna. Skillnaderna mellan branscherna verkar vara förhållandevis små.

Det är speciellt kvinnor (87 %) och över 55-åringar (88 %) som förhåller sig väldigt kritiska till regeringens planer.

Brett stöd för stridsåtgärder

Stridsåtgärderna har ett brett stöd bland de förtroendevalda. Hela 85 procent var av den åsikten att Industrifacket ska ta till åtgärder för att motarbeta regeringens planer. Endast fem procent såg inte ett behov för det.

Stödet för stridsåtgärder var störst inom de större industribranscherna inom metall-, kemi-, och trävarubranscherna.

Likaså är fyra av fem förtroendevalda själva beredda på att delta i stridsåtgärder. Endast sju procent anser att de inte är beredda på att delta i stridsåtgärder.

Industrifackets styrelse beslöt den 22 augusti att gå in för att förbereda åtgärder för att motarbeta regeringens planer på försämringar i arbetslivet.

Här kommer du åt mer information om resultaten i Industrifackets enkät (på finska).