Höstens ansökningsomgång för Industrifackets stipendium har börjat

Industrifacket stöder sina studerandemedlemmar med stipendier till ett värde på 500 euro. Chansen till att ansöka om stipendier ordnas två gånger i året. Höstens ansökning började den 1 oktober och pågår fram till 30.11.

Vår samarbetspartner försäkringsbolaget Turva står för 10 stipendier. Turva vill stöda framgång för studerande och vara med om att tillsammans bygga framtiden.

Du som är studerandemedlem i Industrifacket kan ansöka om ett stipendium för dig själv eller föreslå ett stipendium till exempel till en vän.

Ett stipendieförslag för en aktiv studerande kan också läggas fram av personalen på äroanstalter, av Industrifackets förtroendevalda, av fackavdelningar samt Industrifackets personal.

Mer information och ansökan finns här.