Industrifacket: Beredningen av begränsningen av strejkrätten var bara teater

Industrifacket anser att arbetet som gjordes i arbetsgruppen vars mål var att bereda ändringar i lagen om arbetsfred var bara teater. Fackförbundet anser att det inte rörde sig om ett verkligt trepartssamarbete. Löntagarnas representation i arbetsgruppen har närmast varit en formalitet.

– Regeringens plan är klar och tydlig. Genom att begränsa strejkrätten vill man förhindra arbetstagarna från att protestera mot nedskärningarna och begränsningarna i arbetstagarnas rättigheter. Först vill man tysta ner de kritiska rösterna och sen köra igenom försämringarna som skrotar den finländska arbetsmarknaden, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

I utlåtandet från arbetsgruppen utgår man från att förnyandet av arbetsfredslagstiftningen enbart skulle ha positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen. Aalto anser att regeringen sätt att handla är problematiskt.

– Genom att begränsa strejkrätten löser man inte något verkligt problem. Regeringen vill helt enkelt begränsa arbetarnas frihet att agera. Det här är ett ideologiskt val som högern och näringslivet redan länge haft som mål, säger Aalto.

De fackliga centralorganisationerna FFC, STTK och Akava kritiserar i sitt gemensamma utlåtande 11.10 beredningen i arbetsgruppen och fackcentralerna lämnade en avvikande åsikt. Industrifacket håller med kritiken.

– Arbetet i gruppen har visat att arbetstagarsidans oro och kritik varit befogad. Regeringen vill inte bygga och förhandla utan går in för att köra igenom sina mål. Efter det här kan man inte vänta sig mycket mer av de övriga arbetsgrupperna där arbetsgivarna, arbetstagarna och regeringen är representerad. Vi kommer ändå inte att vara tysta, säger Aalto.