Grunder för och belopp på återbetalning av medlemsavgifter till fackavdelningarna 2024

Industrifackets fullmäktige fattade idag 28.11 beslut om grunderna för och beloppet på återbetalningen av medlemsavgifter till fackavdelningarna. Medlemsavgiften till fackavdelningarna återbetalas inte om

1) fackavdelningen inte har godkänt modellstadgarna som fackavdelningen godkände och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.

2) fackavdelningen utan godtagbara skäl har underlåtit att lämna in de stadgeenliga funktionärsanmälningarna senast 29.2.2024. Fackavdelningens styrelse måste vara vald i enlighet med stadgarna för att återbetalningen av medlemsavgifterna ska kunna genomföras.

Återbetalningen av medlemsavgifter till fackavdelningarna är 0,18 procentenheter av den medlemsavgift på 1 procent som förbundet inkasserar av fackavdelningens medlemmar.