Industrifacket stoppar produktionen i Nestes oljeraffinaderi – De politiska strejkerna utvidgas till tung processindustri

Industrifacket har i dag 28.12 varslat om politiska stridsåtgärder som gäller industriområdena i Sköldvik och Karleby. Åtgärderna innebär att produktionen i industriområdena stoppas. Stridsåtgärderna riktar sig mot de försämringar i arbetslivet som regeringen Orpo-Purra driver. Hela verksamheten vid Nestes oljeraffinaderi kommer också att stoppas. Sami Ryynänen, huvudförtroendeman vid Neste, kommenterar produktionsstoppet för Industrifackets del.

– Den politik som regeringen för slår hårt mot arbetstagarnas centrala förmåner, rättigheter och arbetsvillkor. Därför återstår inga andra alternativ än att ge tillbaka med samma mått. Beslutet om att stoppa produktionen i oljeraffinaderiet är en motreaktion mot regeringens ovilja att förhandla om försämringarna i arbetslivet.

– Vi önskar att produktionsstoppet ska få regeringen att inse att den inte kan skjuta över de offentliga finansernas hela börda på arbetstagarna. Redan nu hamnar 17 000 barn under fattigdomsgränsen på grund av nedskärningarna. De här är alla barn till arbetarfamiljer, säger huvudförtroendeman Ryynänen.

”Stoppet i Sköldvik och Karleby är bara ett varningsskott”

Under hösten och vintern har Industrifacket organiserat utmarscher och arbetsnedläggelser runt om i landet för att protestera mot regeringens försämringar av arbetslivet. Uppskattningsvis 50 000 industriarbetare från Industrifackets avtalsbranscher har redan deltagit i stridsåtgärderna. Riku Aalto, Industrifackets ordförande, säger att facket inte har för avsikt att backa inför försämringarna i arbetslivet.

– Vi kan inte godta att arbetstagarnas villkor och rättigheter försvagas. Produktionsstoppet i Sköldviks och Karlebys industriområden är ett tungt beslut, men det är ändå bara ett varningsskott. Fler stridsåtgärder kommer att vidtas om inte regeringen inleder en uppriktig diskussion om frågorna i arbetslivet, säger Aalto.

Stridsåtgärdernas varaktighet och omfattning samt strejkgränser

Stridsåtgärderna är två dagar långa politiska strejker som kommer att äga rum i början av februari 1.2–2.2.2024. Industrifacket varslar om stridsåtgärder redan i det här skedet för att det ska finnas tillräckligt med tid för att avbryta produktionen på ett säkert sätt. Facket vill trygga anläggningssäkerheten i alla situationer och undvika skador på miljö, utrustning och egendom. Arbetsnedläggelserna gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Närmare information om de verksamhetsställen som deltar i strejkerna finns här.

Mer information:

  • Riku Aalto, ordförande, 0400 711 072
  • Sami Ryynänen, huvudförtroendeman vid Neste, 050 458 2218
  • Toni Laiho, sektorchef, kemisektorn (förfrågningar om strejkgränser, anläggningssäkerhet och försörjningsberedskap), 050 303 9272