Kollektivavtalsförhandlingarna

Avtal under förhandling inom teknologisektorn

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Teknologi­industrin 30.11.2022 4.12.2022
Gruvbranschen 30.11.2022 för­handlingar efter att teknologi­industrins avtal står klart
Plåt- och industri­isoleringsbranschen 30.11.2022 30.11.2022
Teknisk service och tekniskt underhåll 30.11.2022 1.12.2022
Lands­bygds­näringar 31.1.2023 inleds i mitten av december
Träd­gårds­branschen 31.1.2023 inleds i mitten av december
Päls­produktions­branschen 31.1.2023 inleds i mitten av december
Grön- och milj­öbyggnads­branschen 31.1.2023 inleds i mitten av december

Avtal under förhandling inom kemisektorn

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 31.12.2022 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Kemisk bas­industri 31.12.2022 5.12.2022
Gummi­industri 31.12.2022 Inte avtalat
Plast­produkts­industri och kemisk produkt­industri 31.12.2022 5.12.2022
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri 31.12.2022 5.12.2022

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 31.1.2023 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Bildäcksbranschen 31.1.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Fiskars Finland Oy Ab:s arbets­tagare 31.1.2023 Inte avtalat
Glas­keramisk industri 31.1.2023 Inte avtalat
Textil- och mode­branschen 31.1.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Textilvårds­branschen 31.1.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 28.2.2023 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Borst- och pensel­branscher 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Utdelning 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 31.12.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Ädelmetall­branschen 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Sko- och läder­industri 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Arbetstagare inom medie- och tryckeri­branschen 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Direkt­utdelning 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Båt­byggnads­industrin 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår
Tjänstemän inom kommunikations­branschen 28.2.2023, om inte en överens­kommelse om lönerna nås fram till 30.11.2022 Förhandlingar om löneuppgörelse pågår