Kollektivavtalsförhandlingarna

Förhandlingarna har inte inletts
Förhandlingarna pågår
Kollektivavtal har godkänts

Kemisektorn

Bil- och maskinbranscher
Bildäcksbranschen
Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare
Borst- och penselbranscher
Ädelmetallbranschen
Kemisk basindustri
Sko- och läderindustri
Gummiindustri
Glaskeramisk industri
Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri
Båtbyggnadsindustrin
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Teknologisektorn

Gruvbranschen
Plåt- och industriisoleringsbranschen
Teknologiindustrin

Trävarusektorn

Bioindustri
Mekanisk skogsindustri *
Snickeriindustri
* Företagsvisa förhandlingar har inletts vid en del företag inom den mekaniska skogsindustrin
 

Specialbranschernas sektor

Utdelning
Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen
Landsbygdsnäringar
Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen
Skogsbranschen
Skogsmaskinsbranschen
Trädgårdsbranschen
Direktutdelning
Plantskolebranschen
Teknisk service och tekniskt underhåll
Textil- och modebranschen
Textilvårdsbranschen
Pälsproduktionsbranschen
Torvproduktionsbranschen
Tjänstemän inom kommunikationsbranschen
Grön- och miljöbyggnadsbranschen