Avtal under förhandling inom teknologisektorn

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Teknologi­industrin 30.11.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 5.2
Gruvbranschen 30.11.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 15.2
Plåt- och industri­isoleringsbranschen 30.11.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 15.2
Teknisk service och tekniskt underhåll 30.11.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 15.2
Lands­bygds­näringar 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 14.2
Träd­gårds­branschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 14.2
Päls­produktions­branschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 14.2
Grön- och milj­öbyggnads­branschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 14.2

Avtal under förhandling inom kemisektorn

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 31.12.2022 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Kemisk bas­industri 31.12.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 5.2
Gummi­industri 31.12.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 21.2
Plast­produkts­industri och kemisk produkt­industri 31.12.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 5.2
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri 31.12.2022 Förhadlingsresultatet godkänt 5.2

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 31.1.2023 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Bildäcksbranschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 8.3
Fiskars Finland Oy Ab:s arbets­tagare 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 28.2
Glas­keramisk industri 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 21.2
Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen Förhadlingsresultatet godkänt 28.2
Textil- och mode­branschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 28.2
Textilvårds­branschen 31.1.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 28.2

Följande avtal inom kemisektorn avslutas automatiskt 28.2.2023 om inte en löneuppgörelse nås under hösten eller om parterna besluter tillsammans på ett annat sätt om slutet av avtalsperioden.

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Borst- och pensel­branscher 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 15.3
Utdelning 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 8.3
Ädelmetall­branschen 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 28.2
Sko- och läder­industri 28.2.2023 Förhadlingsresultatet 15.3
Arbetstagare inom medie- och tryckeri­branschen 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 15.3
Direkt­utdelning 28.2.2023, Förhadlingsresultatet
Båt­byggnads­industrin 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 15.3
Tjänstemän inom kommunikations­branschen 28.2.2023 Förhadlingsresultatet godkänt 28.2

Avtal under förhandling inom trävarusektorn

Kollektivavtal

Avtalet löper ut

Tidpunkt för följande förhandlingar

Snickeriindustri 31.3.2023 24.3, 31.3