Kollektivavtalsförhandlingarna

Förhandlingarna har inte inletts
Förhandlingarna pågår
Kollektivavtal har godkänts

Kemisektorn

Bil- och maskinbranscher
Bildäcksbranschen
Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare
Borst- och penselbranscher
Utdelning
Ädelmetallbranschen
Kemisk basindustri
Sko- och läderindustri
Gummiindustri
Glaskeramisk industri
Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen
Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen
Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri
Direktutdelning
Textil- och modebranschen
Textilvårdsbranschen
Båtbyggnadsindustrin
Tjänstemän inom kommunikationsbranschen
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Teknologisektorn

Landsbygdsnäringar
Gruvbranschen
Skogsbranschen
Skogsmaskinsbranschen
Plåt- och industriisoleringsbranschen
Trädgårdsbranschen
Plantskolebranschen
Teknisk service och tekniskt underhåll
Teknologiindustrin
Pälsproduktionsbranschen
Torvproduktionsbranschen
Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Trävarusektorn

Bioindustri *
Timmerhusindustri
Mekanisk skogsindustri *
Snickeriindustri
* Företagsvisa förhandlingar har inletts vid en del företag inom den bioindustri och mekaniska skogsindustrin