Strategin finns nu på webben

Industrifackets extraordinarie kongress som hölls i november godkände förbundets strategi för åren 2018–2023. Strategin fungerar som en verksamhetsplan som styr förbundets verksamhet de närmaste åren....

Jarmo Markkanen leder Industrifackets fullmäktige

Jarmo Markkanen valdes till ordförande för Industrifackets fullmäktige för åren 2018-2023. Vice ordföranden är Jani Väisänen, Jyrki Levonen och Anne Baltzar. Mellan förbundskongresserna är fullmäktige...

Förbundets styrelse utsedd

Förbundets extraordinarie kongress har valt Industrifackets styrelse för åren 2018-2023. Styrelsen har 28 medlemmar, varav två är svenskspråkiga. De ordinarie styrelsemedlemmarna är: Riku Aalto Satu...

Fullmäktige och styrelsen valdes

Kongressen har valt fullmäktige och styrelsen för Industrifacket för år 2018-2023. Till ordförande för fullmäktige valdes Jarmo Markkanen. Mellan förbundskongresserna är fullmäktige det högsta beslutfattande...