Kollektivavtalet för arbetare i teknologiindustrin 2023–2024

Industrifackets styrelse godkände söndagen den 5 februari det nya kollektivavtalet för teknologiindustrn. Arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare rf har godkänt avtalet.

Löneförhöjningar 2023

De avtalsenliga löneförhöjningarna för år 2023 sker genom en lokal löneuppgörelse. Det innebär att man kommer lokalt avtalar om genomförandet av löneförhöjningarna, tidpunkt och storlek. Avtalet görs med huvudförtroendemannen senast 15.3.2023 om man inte lokalt kommer överens om att förlänga behandlingstiden.

Om man inte når en lokal löneuppgörelse kommer löneförhöjningarna att genomföras på följande sätt.

Engångsersättningen på 400 betalas ut i vanlig ordning på lönedagen i företaget till de arbetstagarna var arbetsavtal varit i kraft 1.2.2023 och gäller fortfarande på utbetalningsdagen.

För de anställda som jobbar deltid räknar man ut storleken på engångsersättningen utgående från förhållandet mellan den avtalade arbetstiden och full arbetstid.

Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 3,5 procent senast 1.4.2023 eller från början av närmaste löneperioden efter datumet.

Lönetabeller, tillägg och ersättningar höjs med 3,5 procent 1.4.2023 eller från början av närmaste löneperioden efter datumet.

Om man går in för ett en lokal löneuppgörelse så höjer man lönerna enligt lönetabell samtidigt som man genomför den lokala löneuppgörelsen i praktiken.

Löneförhöjningar år 2024

De avtalsenliga löneförhöjningarna 2024 genomförs likaså i form av en lokal löneuppgörelse. Det innebär att man kommer lokalt avtalar om genomförandet av löneförhöjningarna, tidpunkt och storlek. Avtalet görs med huvudförtroendemannen senast 19.1.2024 om man inte lokalt kommer överens om att förlänga behandlingstiden.

Om man inte når en lokal löneuppgörelse kommer löneförhöjningarna att genomföras på följande sätt.

Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning med 2 procent senast 1.2.2024 eller från början av närmaste löneperioden efter datumet.

Dessutom använder arbetsgivaren 0,5 procent till att höja de anställdas löner i företaget eller på arbetsplatsen. Detta ska ske enligt Industrifackets anvisningar efter att avtalet börjat gälla men senast 1.2.2024 eller första löneperiod som inleds efter datumet.

Huvudförtroendemännen informeras om löneförhöjningen och grunderna för hur de fördelas enligt förbundets gemensamma anvisningar senast 29.2.2024. Om man inte valt en huvudförtroendeman på arbetsplatsen kommer hela personalen att få ta del av informationen.

Lönetabeller, tillägg och ersättningar höjs med 2 procent 1.2.2024 eller från början av närmaste löneperioden efter datumet.

Om man går in för ett en lokal löneuppgörelse så höjer man lönerna enligt lönetabell samtidigt som man genomför den lokala löneuppgörelsen i praktiken.

Infotillfällen

Industrifacket kommer att anordna infotillfällen där innehållet i avtalet öppnas i detalj. Följ med förbundets webbsidor för att få veta var och när infotillfällen äger rum.