Industrifackets kongress kör idag igång

Industrifackets extraordinarie kongress inleds idag i Tammerforshuset i Tammerfors. Kongressen pågår i tre dagar. De egentliga kongressombuden är omkring 650 och därtill deltar både utländska...

Industrifackets medlemsavgift sjunker rejält

Medlemsavgiften till det nya Industrifackets arbetslöshetskassa för nästa år sjunker. Finansinspektionen har bekräftat medlemsavgiften på 0,49 procent för Industrins arbetslöshetskassa. Det innebär en kännbar sänkning...