Kollektivavtal i den mekaniska skogsindustrin och snickeriindustrin

Industrifacket har godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud för den mekaniska skogsindustrin och snickeriindustrin.

Det innebär att stridsåtgärderna i avtalsbranscherna upphör: 1) strejken inom den mekaniska skogsindustrin är avslutad, 2) stödstrejkerna på arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin har avslutats, 3) strejkvarslet i snickeribranschen och bioproduktindustrin dras tillbaka samt 4) övertidsförbudet i den mekaniska skogsindustrin, snickeriindustrin och bioproduktindustrin upphör.

Arbetstagarna inom den mekaniska skogsindustrin samt de arbetstagare som deltagit i stödstrejker på arbetsplatserna återvänder till jobbet idag klockan 22 och senast 24.2 klockan 06. I snickeriindustrin och bioproduktindustrin jobbar arbetstagarna på som tidigare. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för bioproduktindustrin fortsätter mellan parterna.

Läs mera om kollektivavtalets innehåll här.