Kom med och påverka målen för åren 2023–2028

Förberedelserna inför förbundskongressvalet, som ordnas våren 2023, och själva förbundskongressen i maj pågår för fullt. Förbundskongressen kommer att godkänna Industrifackets nya strategi, dvs. våra gemensamma långsiktiga mål för åren 2023–2028.

Vår förhoppning är att fackavdelningarna aktivt deltar i beredningen av förbundets strategi genom att lämna motioner till förbundskongressen. I höst ordnar vi evenemang med avsikt att stöda strategiarbetet på olika håll i Finland.

Vi har också förberett ett så kallat diskussionsunderlag för evenemangen. Dokumentet skickades ut redan i augusti till dem som fått inbjudan till evenemangen. I fackavdelningarna har inbjudningarna till evenemangen riktats till ordförande, vice ordförande och sekreterare. Regionernas representanter i förbundets styrelse och fullmäktige har också fått inbjudan.

Tidpunkterna för de fysiska och Teams-evenemangen på olika håll i Finland

Nyland Vanda 4.11 Teams 7.11
Östra Finland Varkaus 8.11 Teams 9.11
Österbotten Seinäjoki 17.11 (även på svenska) Teams 30.11 (endast på finska)
Sydvästra Finland Nådendal 18.11 Teams 21.11
Södra Finland Lahtis 22.11 Teams 23.11
Inre Finland Murikka-institutet 24.11 Teams 29.11
Norra Finland Uleåborg 25.11 Teams 26.11

Dessutom kommer vi att anordna ett riksomfattande Teams-evenemang enbart på svenska. Tidpunkten för evenemanget är inte fastslaget.

Obs! Förhandsinbjudningar till evenemangen har redan skickats ut i juni. De inbjudna kommer dessutom att få en mer detaljerad registreringslänk från sitt eget regioncentrum.