Är du förtroendevald – sök med till arbetshandledningen

“När du får säga och bli hörd. När du får dela med dig av dina tankar med andra. När du vågar lita på och vara värd att lita på. När du vet att du blir förstådd. När du får tid för dig själv.”

Industrifacket erbjuder återigen arbetshandledning för de förtroendevalda under cirka tio träffar. Arbetshandledningen börjar i november–december och slutar i juni med Voima-veckoslutet som är gemensamt för alla grupper.

Det är gratis att delta i arbetshandledningen samt Voima-veckoslutet. Förbundet ersätter resekostnader på en rimlig nivå. Arbetshandledningen ordnas under vardagskvällar på ställen som är lätta att nå. En arbetshandledningssession tar ungefär 1,5–2 timmar.

Arbetshandledning kräver engagemang. Gruppens sammansättning ändras inte mitt under handledningsprocessen, så reservera din plats endast om du deltar från början av processen till slutet av den.

På första plats är de som inte tidigare deltagit i förbundets arbetshandledning.

Det finns en egen distansgrupp för svenskspråkiga förtroendevalda. Gruppen startar 14.12.2022. Kom ihåg att välja rätt grupp när du anmäler dig.

Anmäl dig senast den 25 november här