Delta i Industrifackets medlemsenkät 2023

Industrifackets stora medlemsenkät genomförs i januari–februari. Studien är en fortsättning på den omtyckta och mycket lästa medlemsenkäten från år 2020.

Inbjudan till medlemsenkäten skickas till alla medlemmar som är med i arbetslivet och har en fungerande e-postadress. Därför lönar det sig att vid behov uppdatera adressuppgiften i E-tjänsten och att samtidigt kontrollera att också de övriga uppgifterna är aktuella.

Genom att delta i undersökningen får medlemmarna möjligheten att berätta om sitt arbete och sin utkomst. I enkäten ställs också frågor om medlemmarnas egna upplevelser, värderingar och åsikter. Syftet är dessutom att utveckla förbundets tjänster med hjälp av enkätsvaren.

Resultaten av medlemsundersökningen 2023 rapporteras först i en webbpublikation som publiceras ett kapitel i taget under våren 2023. Senare kommer rapporten också att ges ut som en tryckt publikation som kan läsas på förbundets webbplats.

Det gäller att vara på alerten: sista veckan i januari skickas en e-postinbjudan med en länk till enkäten till alla medlemmar som är tillgängliga för arbetsmarknaden.

Enkäten genomförs av Industrifackets forskningsenhet. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Bland alla som deltar utlottas fina priser! Priserna är två smarttelefoner (värda cirka 500 euro/st.), två smartarmband (värda cirka 200 euro/st.) och fem presentkort till S-gruppen värda 150 euro. Det lönar sig att svara på hela enkäten. Personer som lämnat ofullständigt ifyllda formulär deltar inte i dragningen!

Välkommen med!

Anu-Hanna Anttila, forskningschef
Sami Myllyniemi, specialforskare