Kollektivavtalsförhandlingarna inom kemisektorn har avbrutits

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för de tre huvudbranscherna inom kemisektorn har avbrutits som resultatlösa. Skillnaderna i synsättet som rör löneförhöjningar var till slut för stora mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin rf.

Förhandlingarna återupptogs idag på måndagen den 16 januari, men parterna har inte närmat sig varandra. Enligt sektorchef Toni Laiho från Industrifacket försökte man intill det sista på ett mångsidigt sätt nå ett resultat, men trots försöken har arbetsgivarna inte framlagt något godtagbart erbjudande om löneförhöjningar.

– Vi försökte vara konstruktiva och lösningsorienterade under hela processen för att uppnå ett resultat som vi kan leva med utan att äventyra Finlands konkurrenskraft, konstaterar Laiho.

Kollektivavtalen för de tre huvudbranscherna inom kemisektorn upphörde att gälla vid årsskiftet. Fredsplikten gäller inte. Huvudbranscherna är kemisk basindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri samt olje-, naturgas- och petrokemisk industri.

Industrifackets kollektivavtalsförhandlingar med Teknologiindustrins arbetsgivare avbröts redan tidigare under dagen.