Valdeltagandet i Industrifackets kongressval 42,3 – du kan rösta elektroniskt fram till klockan 12

Valdeltagandet i Industrifackets kongressval var på fredagsmorgonen den 31 mars är 42,3. Andelen elektroniska röster är 33,1 och poströster 9,2 procentenheter.

Industrifacket vill tacka alla som röstat i valet. Dessutom vill förbundet uttrycka ett tack till fackavdelningarna och enskilda medlemmar som arbetat hårt på arbetsplatserna och på annat håll för att höja valdeltagandet och se till att det blir så högt som möjligt.

Ju fler medlemmar som tar vara på sin rösträtt, desto starkare är Industrifackets position som intressebevakare för medlemmarna och desto bättre kan förbundet driva medlemmarnas sak även i framtiden.

Industrifacket lottar ut sex VIP-biljettpaket för två personer till gruppspelsmatchen Finland-Danmark i ishockey-VM i Tammerfors 23.5.2023. Förbundet står förutom biljetter också för resor, logi och traktering under matchen.