Påminnelse om anmälningarna om huvudförtroendemän 2023–2024 – fyll i blanketten i e-tjänsten

Förbundet har skickat en begäran till verksamhetsställena om att de anmälningar om huvudförtroendemän för perioden 2023–2024 som ännu saknas ska lämnas till förbundet. Anmälan kan göras via e-tjänsten för förtroendevalda. Om ditt verksamhetsställe ännu inte har gjort denna anmälan, ber vi att du gör det omedelbart.

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på knappen ”E-tjänsten för förtroendevalda” på förbundets webbplats eller direkt härifrån.

Formulär som kräver underskrift skickas via systemet för elektronisk underskrift även till arbetsgivaren. Formuläret går automatiskt även till förbundet för behandling.

Gör så här

  • Logga in på asiointi.teollisuusliitto.fi med stark autentisering (mobilcertifikat eller nätbankskoder).
  • Systemet identifierar automatiskt att du har behörighet att fylla i anmälan.
  • Du hittar anmälningarna i punkten Blanketter.
  • Se till att du har alla nödvändiga uppgifter (markerade med röd asterisk på formuläret) så att du kan skicka formuläret.
  • Var särskilt omsorgsfull när du skriver in e-postadresser och telefonnummer. Länken som krävs för elektronisk underskrift skickas till e-postadressen till de personer som anges på formulären. Koden med vilken underskriften kan kvitteras, levereras till det mobiltelefonnummer som anges på formuläret.
  • Begäran om undertecknande av anmälan om huvudförtroendeman går till arbetsgivarens representant, huvudförtroendemannen och vice huvudförtroendemannen.
  • Fyll i formuläret och skicka.
  • Formulär som ska undertecknas, skickas automatiskt för elektronisk underskrift via systemet Visma Sign.

Formuläret går automatiskt även till förbundet för behandling.

Egen support per e-post för anmälningar om huvudförtroendemän

Om du har några problem med att använda tjänsten eller fylla i formuläret, kontakta oss per e-post: [email protected].