Industrifackets styrelse: Petteri Orpo och Riikka Purra ser till att den finländska donaren betalar notan

Industrifacket anser att det är tydligt att Petteri Orpos och Riikka Purras högerregering noggrant läst igenom näringslivet mål för regeringsprogrammet. Arbetstagarnas mål har regeringsförhandlarna däremot lagt åt sidan.

Industrifacket anser att skrotandet av uppsägningsskyddet och införandet av omotiverade visstidsanställningar innebär en avsevärd försämring i de finländska löntagarnas anställningsskydd.

– De finländska arbetstagarna är i fortsättningen på kontinuerlig prövotid. Även små förseelser utgör en giltig orsak för att säga upp en person. Det är frågan om ett angrepp på arbetstagarnas grundläggande trygghet, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifacket anser att nedskärningarna i arbetslöshetsskyddet bryter mot samhällsfördraget som innebär att arbetarna bär ett ansvar över för––etagens konkurrenskraft och arbetsgivarna i samarbete med samhället ser till arbetstagarnas utkomst.

– I en välfärdsstat ska arbetstagaren ha ett visst skydd under pågående anställning eller om hen blir arbetslös. Det här handlar inte om en oflexibel arbetsmarknad med avsikt att jäklas med företagen utan det är frågan om lagar som finns för att trygga arbetstagarnas ställning. Grundpelarna i det finländska arbetslivet är hotat, säger Aalto.

De allmänbindande kollektivavtalen är hotade om arbetsgivarorganisationerna tar i bruk de möjligheter som de nya lagarna medför. Industrifacket anser att det leder till osäkerhet och fler konflikter på arbetsplatserna.

Regeringens planer att gå hårt åt strejkrätten före man inför försämringar av arbetslagstiftningen och skär i den sociala tryggheten. Industrifacket anser att det ser ut som om man vill försvaga möjlighet att uttrycka sin åsikt och demonstrera, efter vilket man går åt arbetstagarnas andra rättigheter

– Högerregeringens plan verkar vara väl uttänkt. Nu är det fackföreningsrörelsens tur att besluta hur man reagerar på regeringsprogrammet. Ni kommer att få ett svar säger Aalto avslutningsvis.