FFC:s ordförande skrev öppet brev till statsministern – ”Folk är oroliga och har anledning att vara det”

I ett öppet brev vädjar fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till statsminister Petteri Orpo att inte genomföra de nedskärningar och försämringar som finns inskrivna i regeringsprogrammet och som skulle drabba de finländska arbetstagarna

– I våras försäkrade ni att ingen behöver vara orolig. Jag har vägande skäl att skriva det här brevet. Folk är nu oroliga och har anledning att vara det, påpekar Jarkko Eloranta i sitt öppna brev till Petteri Orpo (på finska).

Han lyfter speciellt fram några av de försämringar som regeringsprogrammet innehåller:

  • Om det blir lättare att säga upp arbetstagare kommer osäkerheten att öka och färre vågar bilda familj eller ta bostadslån.
  • Fler kommer att gå till jobbet trots att de är sjuka om den första sjukdagen blir oavlönad.
  • Arbetsgivarna kommer att kunna diktera villkoren genom att kalla det för lokala avtal, vilket skadar avtalskulturen i arbetslivet.
  • De branscher som befinner sig i en lönegrop –ofta kvinnodominerade branscher – kommer aldrig att kunna ta sig ur gropen om regeringen bakbinder riksförlikningsmannens händer.

Eloranta påpekar att reformerna inte har någon märkbar inverkan på de offentliga finanserna.

– Ni skulle ge er på det ekonomiska underskottet, men i stället gav ni er på de finländska arbetstagarna, konstaterar Eloranta.

Han påpekar att också nedskärningarna som planeras inom den sociala tryggheten är stora och ofta drabbar samma människor och familjer.

Jarkko Eloranta påpekar att det ser speciellt illa ut att regeringen först tänker begränsa arbetstagarnas möjligheter att försvara sina rättigheter mot regeringens politik – för att därefter genomföra de försämringar som drabbar arbetstagarna.

Han betonar att Finland inte har något att vinna på en tudelning i samhället. I stället behövs enighet och att alla känner att de är delaktiga.

Läs hela Jarkko Elorantas brev till Petteri Orpo (på finska).

#VägandeSkäl