FFC:s styrelse: Vi börjar höja den organisationsmässiga beredskapen

FFC:s styrelse slog fast att regeringens ensidiga och ytliga lagberedning tvingar FFC att ta fram metoder för att göra arbetstagarnas röst hörd.

Fackcentralen FFC:s styrelse kritiserar statsminister Petteri Orpos regeringsprogram, som verkar vara konstruerat direkt utifrån arbetsgivarorganisationernas mål.

– Inte ens med god vilja går det att höra arbetstagarnas röst i programmet. Målen går mer ut på att utöka arbetsgivarnas makt samt försvaga arbetstagarnas möjligheter att påverka och bevaka sina intressen, än att främja sysselsättningen, välbefinnandet i arbetet och jämlikheten, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta påpekar att regeringen genom sitt språkbruk avsiktligt fördunklar ordens verkliga innebörd. Det är snarast groteskt att tala om att hjälpa folk tillbaka till arbetslivet när man i själva verket försämrar arbetstagarnas ställning och drastiskt skär ner i den sociala tryggheten.

– Det är också svårt att förstå varför målen och medlen leder i motsatt riktning. Genom att slopa de skyddade beloppen inom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget försvagar man sysselsättningen, minskar incitamenten att arbeta och straffar dem som tar emot deltidsarbete. Att avskaffa vuxenutbildningsstödet är bedrövligt gjort i en tid då man måste satsa fullt ut på att förbättra folks kunnande.

Nedskärningarna och försämringarna har skrivits in direkt i regeringsprogrammet och regeringen planerar att genomföra dem i snabb takt. De här tidtabells- och resultatramarna gör det i praktiken omöjligt att göra en genuin och omsorgsfull trepartsberedning.

– Regeringen dikterar slutresultatet med arbetsgivarnas vänliga välsignelse. Det leder till att motsättningarna blir allt större, spänningarna på arbetsmarknaden ökar och förtroendet mellan parterna försvagas. Det är svårt att se att det här skulle ligga i hela det finländska samhällets intresse.

FFC:s styrelse fördömer att regeringen börjar med att försöka begränsa strejkrätten. Regeringen har reserverat ett par månader för att genomföra en krävande reform som allvarligt påverkar de grundläggande rättigheterna. Eloranta anser att regeringen genom den snabba och ytliga beredningen strävar efter att begränsa strejkrätten för att därefter ge sig på de andra rättigheterna och förmånerna.

När trepartsberedningen endast är skenbar måste löntagarrörelsen förbereda sig på att framföra sina synpunkter på något annat sätt. Vid sitt möte fattade FFC:s styrelse därför beslut om att inleda en höjning av den organisationsmässiga aktionsberedskapen.

– Medlemmarnas behov av information om de kommande reformerna är stort och reformerna har väckt stor oro bland fackförbundens medlemmar. Det finns ett stort behov av gemensam diskussion och lägesbedömning.