Industrifackets svar till näringslivets branschorganisationer inom exportindustrin: Titta i spegeln

Skogsindustrin rf, Teknologiindustrin rf och Kemiindustrin rf kritiserar i ett gemensamt utlåtande (pressmeddelandet på finska) Industrifacket för de politiska strejkerna som förbundet ska genomföra i början av februari. Industrifackets styrelse sammanträdde torsdagen 25.1 och besvarade kritiken från näringslivets intresseorgan genom att påminna om deras eget ansvar för det alltmer inflammerade läget på arbetsmarknaden.

– De organisationer som företräder näringslivet och nu kritiserar Industrifacket har själva varit med om att skriva regeringsprogrammet som Petteri Orpos regering nu genomför. Därför bär de ett lika stort ansvar för strejkerna som regeringen som blint följer näringslivets vilja.

–  De här strejkerna skulle inte ske om inte näringslivet skulle ha fått så gott som alla sina krav inskrivna i regeringsprogrammet. Strejkerna är ett direkt resultat av att man gåt in för att diktera villkoren i stället för att förhandla på riktigt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifacket vill påminna näringslivets intresseorganisationer om att de själva kan påverka om strejkerna blir av. Samtidigt uppmuntrar förbundet näringslivets förbund att direkt vara i kontakt med regeringen och riksdagsledamöter i regeringspartierna.

– De kan fundera på om kostnaderna för den här typen av intressebevakning där man går in för en så kallad knockoutseger verkligen värda det att målen nu finns inskrivna i regeringsprogrammet. Jag tror att ett vältajmat samtal till statsministern skulle föra med sig fred på arbetsmarknaden, säger Aalto.

Näringslivets organisationer uttrycker i sitt utspel även en oro kring arbetstagarnas utkomst på grund av strejkerna. Industrifackets styrelse anser att det är de nedskärningar och försämringar av arbetslivet som verkligen utgör ett hot mot arbetstagarnas utkomst – inte strejkerna.

– Nedskärningarna och lagförändringarna innebär ett stort hål i arbetstagarnas plånbok då svaga lokala avtal sprider sig till arbetsplatserna och man inte längre får lön för den första sjukdagen.

– Om man ser på anställningstryggheten så går vi mot att bli ett östeuropeiskt land. Det här är en utveckling vi inte godkänner, säger Aalto avslutningsvis.