FFC:s styrelse fattar beslut om fortsatta strejkåtgärder efter ett möte med arbetsministern

Vid sitt möte i dag fattade fackcentralen FFC:s styrelse beslut om att skjuta upp besluten om nya strejkåtgärder till efter ett möte med arbetsminister Arto Satonen som är inbokat till onsdagen.

En enkät som Verian har gjort på uppdrag av FFC den 13–17 mars visar att 54 procent av finländarna godkänner de strejker som FFC och dess medlemsförbund har utlyst mot regeringens förslag till försämringar i arbetslivet. Enkäten visar att 40 procent inte godkänner strejkerna och att sex procent inte vet vad de tycker. Enkäten besvarades av 1 653 personer.

– Stödet är fortfarande starkt bland folk. Över hälften av finländarna godkänner åtgärderna, och strejkerna har inte lett till att stödet har förändrats. Stödet är starkt bland arbetstagarna överlag och särskilt bland dem som hör till våra medlemsförbund, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC presenterade ett kompromissförslag redan innan de senaste strejkerna inleddes. FFC har också gett sitt förslag till regeringen.

– Vi hoppas och ser fram emot att vi kan inleda förhandlingar. Det är möjligt att inleda förhandlingar om man i lagstiftningen om lokala avtal och arbetsfred beaktar de synpunkter och bekymmer som är centrala för arbetstagarna. Efter det kan vi inleda tvåpartsförhandlingar om arbetsmarknadsmodellen och komma framåt.

FFC:s styrelse bestämde att ordförande Jarkko Eloranta ska träffa arbetsminister Arto Satonen innan FFC meddelar om eventuella fortsatta åtgärder. Mötet är inbokat till onsdagen. FFC:s styrelsemöte fortsätter efter mötet med Satonen.

De strejker som fackförbunden hittills har utlyst avslutas enligt tidigare beslut måndagen den 25 mars.