Telefontjänsterna är överbelastade

Telefontjänsterna vid Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa är överbelastade. På grund av det stora antalet kontakter når uppringarna inte fram till varken medlemstjänsten, a-kassan, intressebevakningen eller...

Startkurs för nyvalda arbetarskyddsfullmäktige

Är du vald till arbetarskyddsfullmäktig eller till vicefullmäktige? Industrifacket ordnar en startkurs om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter. Under endagskursen bekantar vi oss med grunderna och samarbetet inom...