Snart börjar det största fackföreningsvalet i Finland – Fler än 1 500 medlemmar ställer upp i Industrifackets kongressval

Industrifacket förbereder sig på det första kongressvalet i förbundets historia. Sammanlagt 442 kongressombud av medlemmarna i valet 10–31.3.2023. Den ordinarie förbundskongressen äger rum i Tammerfors 22–24.5.2023. Tre valförbund har nominerat kandidater i valet.

Det preliminära antalet kandidater är följande. Valförbundet för socialdemokrater och obundna, Industrins samarbetare, har nominerat 900 kandidater. Valförbundet för vänstern och obundna, Industrins påverkare, har 620 kandidater på listan medan valförbundet för centern och obundna lägger fram tre kandidater. Det slutliga antalet kandidater fastställs 15.2.

Enligt Industrifackets ordförande Riku Aalto har kandidatnomineringen lyckats väl och det betyder att medlemmarna är intresserade av kongressvalet och förbundskongressen

– Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ och den drar upp riktlinjerna för verksamheten under de närmaste åren, säger Aalto.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen vill påpeka att valdeltagandet spelar en stor roll.

– Det är klart att det finns ett samhälleligt intresse för det här valet. Ett högt valdeltagande betyder att medlemmarna är intresserade av frågor som gäller arbetslivet, konstaterar Lehtonen.

De medlemmar i Industrifacket som står till arbetsmarknadens förfogande har rösträtt i valet. Sammanlagt rör det sig om nästan 125 000 medlemmar. Pensionär- och studerandemedlemmar är röstberättigade.

Industrifacket inleder 11.2.2023 en kampanj för ett högt valdeltagande. Förbundet vill påminna om betydelsen av kongressvalet och riksdagsvalet. Kampanjen lyfter fram till exempel målet att återinföra de avgifter som i samband med konkurrenskraftsavtalet flyttades över på arbetstagarna tillbaka på arbetsgivarna. Teman som förhindrandet av arbetsrelaterat utnyttjande, den anställdas trygghet om hen blir arbetslös samt betydelsen av kollektivavtal för arbetstagarnas inkomster ligger också i centrum av kampanjen.