Industrifacket: Vi börjar förbereda åtgärder mot regeringen

Industrifacket höjer den organisationsmässiga beredskapen i protest mot att Petteri Orpos regering förbereder politiska åtgärder som går åt arbetstagarnas rättigheter, förmåner och arbetsvillkor. Industrifackets styrelse fattade beslutet på sitt möte tisdagen 22.8.

– Regeringen Orpos trepartssamarbete har visat sig vara skenbart. Det heter att man lyssnar till arbetstagarna även om man redan i regeringsprogrammet har slagit fast slutresultatet. Industriarbetarna förbereder sig därför på att uttrycka sin åsikt på andra sätt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Regeringsprogrammet innehåller flera nedskärningar och försämringar som påverkar arbetstagarnas vardag. Industrifacket anser att regeringen nu slopar den gemensamma nordiska modellen för arbetsmarknaden.

– Regeringens linje är inte en nordisk linje. I stället verkar det som om regeringens kompass pekar österut när det kommer till arbetsmarknaden. Den pekar mot stater där anställningsskyddet är svagt, de anställda har svaga förutsättningar för att påverka på jobbet och facket inte kan hjälpa till med att lösa problemen. Vi motsätter oss den här utvecklingen, säger Aalto.

Petteri Orpos regering har för avsikt att inleda sitt arbete genom att begränsa strejkrätten. Lagförslaget ser ut att bli färdigt redan under hösten. Industrifacket ser saken så att det är frågan om ett medvetet drag från regeringens sida. Då strejkrätten begränsats genom lagstiftning är det lättare att köra igenom de försämringar och nedskärningar som påverkar arbetstagarnas vardag.

– Först vill regeringen begränsa arbetstagarnas rätt att demonstrera mot regeringen genom att gå åt rätten till politiska strejker. Efter det kommer man att gå in för omfattande nedskärningar och försämringar. Tilliten till regeringen Orpo är så svag att man inte kan dra någon annan slutsats av den tilltänkta marschordningen än att begränsningen av strejkrätten införs genast så att arbetarna ska ha det svårare att kritisera andra handlingar, säger Aalto avslutningsvis.

Riku Aalto
Industrifackets ordförande