Industrifacket börjar köra ner industriproduktion – politiska strejker i Lappland och Uleåborg

Tisdagen den 7 november inleder Industrifacket politiska strejker mot regeringens försämringar av arbetslivet. Strejkerna gäller en dags arbetsnedläggelse i Lapplands och Uleåborgs valkretsar. Strejkerna innebär att industriproduktionen avbryts på verksamhetsställena inom de företag som berörs av strejkerna. Stridsåtgärderna är en del av FFC:s gemensamma kampanj Vägande skäl, vars syfte är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga försämringsförslag.

– Orpos regering har inte visat något som helst intresse av en genuin diskussion med arbetstagarna om nedskärningarna och försämringarna. Industrifacket har därför inget annat val än att inleda en partiell nedkörning av industriproduktionen för att försvara arbetstagarnas rättigheter.

– Åtgärderna skadar företagen och samhällsekonomin, men de är nödvändiga för att trygga arbetstagarnas arbetsvillkor och rättigheter, säger Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen.

”Beredningen av begränsningarna i strejkrätten bara teater”

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett lagstiftningspaket om begränsningar i strejkrätten på remiss. Industrifacket kritiserar beredningsarbetet för att vara teater, vars resultat redan fanns i regeringsprogrammet. Enligt Lehtonen är det uppenbart att regeringen inte heller när det gäller andra försämringar i arbetslivet har för avsikt att lyssna på arbetstagarna.

– Regeringsprogrammet innehåller historiska försämringar av arbetstagarnas rättigheter. Anställningsskyddet och det inkomstrelaterade utkomstskyddet skrotas helt. Beredningen av begränsningarna i strejkrätten är ett exempel på hur regeringen även i fortsättningen kommer att agera. Vi kan inte acceptera sådana diktat.

– Statsminister Orpo lovade före valet att ingen skulle försättas i en orimlig situation. Vi vill att detta ska gälla även för arbetstagarna. Så ser det inte ut nu, och därför måste vi skärpa våra åtgärder, konstaterar Lehtonen.

Efter begränsningarna i strejkrätten kommer frågan om lokala avtal att stå på regeringens dagordning. Industrifacket anser att förändringarna gör det möjligt att försämra arbetsvillkoren på arbetsplatsnivå och kringgå förtroendemän i icke-organiserade företag.

– Regeringens mål är att skrota det skydd och den allmänt bindande verkan som kollektivavtal innebär för arbetstagare. Med lokala avtal som förevändning möjliggörs en kapplöpning mot botten i fråga om arbetsvillkor. Till syvende och sist handlar det om att sänka lönerna. Det här har inte den finländska arbetaren beställt, avslutar Lehtonen.

Vid politiska stridsåtgärder iakttar Industrifacket, så långt det är möjligt, minst 4 dagars varsel. Arbetsnedläggelserna gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Arbetsnedläggelserna tisdagen den 7 november kommer att pågå i ett dygn. De verksamhetsställen som deltar i arbetsnedläggelserna finns i Lapplands och Uleåborgs valkretsar. Det gäller följande verksamhetsställen:

Keitele Timber – Kemijärven saha, Keitele Wood Products – Kemijärven liimapuutehdas, Lappset Group – Rovaniemi, E.T. Listat – Ylivieska, Haapajärven Ha-Sa – Haapajärven veistämö, Haapajärven Ha-Sa – Haapajärvi, Haapaveden Ha-Sa – Haapavesi, Hydnum – Muhos, Kemet Electronics – Suomussalmi, Kuhmo Oy – Kuhmo, Leden Finland – Nivala, Leden Finland – Sievi, Eletie, Leden Finland – Sievi, Teollisuustie, Pihla Group – Haapajärvi, Piklas – Pyhäntä, Pölkky – Kajaanin tuotantolaitos, Sartorius Biohit Liquid – Handling, Kajaani, Scanfil EMS – Sievi sekä Telatek Works – Taivalkosken tehdas.

Mer detaljerad information om verksamhetsställena och arbetsnedläggelserna finns här. Industrifacket kommer med mer information om nya arbetsnedläggelser i morgon den 3 november.