Industrifacket utlyser politisk strejk på 461 arbetsplatser

Industrifacket meddelar om strejk på 461 arbetsplatser runtom i landet. Strejken berör omkring 40 000 anställda. Strejken gäller samtliga schemalagda arbetspass som inleds torsdagen 14.12 mellan klockan 00.00 och 23.59.

Här hittar du mer information om vilka arbetsplatser som berörs av strejken.

Strejkerna gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Vid ett dygn långa strejker iakttar Industrifacket en varseltid minst fyra dagar.

Strejkerna är en protest mot regeringens nedskärningspolitik och oansvariga arbetsmarknadsreformer. Regeringens planer påverkar i hög grad en och samma grupp: arbetstagarna.

Industrifackets stridsåtgärder är en del av fackcentralen FFC:s gemensamma kampanj Vägande skäl, vars syfte är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga försämrings- och nedskärningsförslag. Läs här mer om orsakerna till att förbundet vidtagit politiska stridsåtgärder.

Nyheten har uppdaterats 13.12 med antalet arbetsplatser som omfattas av strejken.