Kemiindustrins avtalsförhandlingar inne på målrakan

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarna återupptogs måndagen 12.12. Förhandlingarna pågick fram till klockan 21 på kvällen.

Parterna har närmat sig varandra och framsteg har skett i förhandlingarna men förhandlingarna har inte lett fram till ett slutligt resultat. Därför samlas parterna nu till förhandlingar dagligen fram till den 16 december.