Texterna klara i avtalsförhandlingarna inom kemiindustrin

Idag torsdagen den 29 december gjordes det framsteg i kollektivavtalsförhandlingarna inom kemiindustrin. Avtalsparterna, Industrifacket och Kemiindustrin rf, kunde då enas om textfrågorna.

Förhandlingarna fortsätts imorgon fredagen den 30 december då avtalsparterna tar tag i löneuppgörelsen. Det handlar om den tolfte och sista än så länge avtalade förhandlingsdagen under de pågående förhandlingarna.

Kollektivavtalen för de tre huvudbranscherna inom kemiindustrin löper ut denna vecka varefter fredsplikten inte längre är i kraft.