Nytt kollektivavtal i den glaskeramiska branschen

Det nya kollektivavtalet för den glaskeramiska branschen gäller i två år. Avtalsperioden är 16.02.2023–31.01.2025.

Omkring 2 500 av Industrifackets medlemmar arbetar i branschen bland annat med att tillverka glas och keramiska kärl, vindrutor, lampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, ugnar och konstglas.

Löneförhöjningarna enligt det nya kollektivavtalet består av en allmän löneförhöjning på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent, en engångsersättning på 400 euro och en senareläggningsersättning på 400 euro.

De individuella lönerna utan tjänsteårstillägg höjs från och med 1.10.2023 eller första löneperiod efter datumet genom en allmänhöjning på 2,2 procent.

År 2024 är den allmänna lönehöjningen 3,3 procent. Dessutom innehåller löneuppgörelsen ersättningar på sammanlagt 800 euro. Den första engångsersättningen på 400 betalas ut i april och senareläggningsersättningen i juli. Detta för att råda bot på de stigande levnadskostnaderna.

Löneförhöjningen år 2024 innehåller också en så kallad lönepott på 0,2 procent. Arbetsgivaren bestämmer om hur den fördelas på arbetsplatserna.

Tabellerna stiger enligt den allmänna löneförhöjningen det vill säga 5,5 procent under avtalsperioden. De kollektivavtalsenliga tilläggen höjs med 3,3 procent från och med 1.2.2024.

Ändringarna i avtalstexten är gjorda enligt mönster efter de övriga kemibranscherna.

Läs mer om avtalet här (på finska).