Industrifacket vidtar nya politiska stridsåtgärder – ett dygn långa strejker i Helsingfors

Industrifacket fortsätter sina ett dygn långa strejker på 6 arbetsplatser i Helsingfors valkrets på onsdag den 29 november.

Strejkerna är en protest mot regeringens åtgärder. Försämringarna av arbetslivet i regeringsprogrammet påverkar i hög grad en och samma grupp: arbetstagarna. Industrifackets stridsåtgärder är en del av FFC:s gemensamma kampanj Vägande skäl, vars syfte är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga försämrings- och nedskärningsförslag. Läs mer om orsakerna till att vi vidtagit politiska stridsåtgärder här.

De arbetsplatser som deltar i strejkerna är Kalevala Koru – Helsingfors, Marimekko – Hertonäs, Planmeca – Hertonäs, Sartorius Biohit Liquid Handling – Helsingfors, Teknos – Sockenbacka och Temet International – Hertonäs.

Strejkerna gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Vid ett dygn långa strejker iakttar Industrifacket en varseltid på fem dagar.

Närmare information om de verksamhetsställen som deltar i strejkerna finns här.