Förlikningen i arbetstvisten inom kemiindustrin fortsätter på tisdagen

Förlikningen i arbetstvisten inom den kemiska basindustrin och plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin fortsatte under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara idag fredagen den 20 januari. Förlikningen återupptas tisdagen den 24 januari.