Förlikningen i arbetstvisten inom teknologiindustrin fortsätter på måndagen

Industrifacket och Teknologiindsutrins arbetsgivare träffades för förlikning under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara fredagen 20.1. Följande inbokade möte äger rum måndagen 23 januari på eftermiddagen.