Medlingsbud i arbetstvisten inom teknologiindustrin

Riksförlikningsmannen har lagt fram ett medlingsbud i arbetstvisten mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf. Parterna ger sitt svar till medlingsbudet senast imorgon fredag 27.1.2023 klockan 9.

Industrifackets styrelse behandlar medlingsbudet idag och kommer att ta ställning till det inom utsatt tid. Industrifacket kommenterar inte ärendet före förbundet lämnat sitt svar på medlingsbudet till riksförlikningsman Anu Sajavaara.