Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar har strandat – Meningsskiljaktigheterna om löneuppgörelsen är fortfarande exceptionellt stora

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf har avslutats utan resultat. Förhandlingarna fortsatte ännu idag, men inga framsteg uppnåddes. Parternas meningsskiljaktigheter om den kommande löneuppgörelsen är exceptionellt stora. Enligt Industrifackets ordförande Riku Aalto verkar arbetsgivarparten inte förstå löntagarnas situation nu när priser och låneräntor stiger.

– Löntagarnas köpkraft har under det senaste halvåret försämrats märkbart. Samtidigt har industriföretagen gjort ett starkt resultat och delat ut rekordstora belopp i aktieutdelning. Tyvärr kan man inte hitta en balans mellan dessa motstridigheter genom att förhandla. Det krävs tydligen hårdare åtgärder för att åstadkomma ett avtal, säger Aalto.

Inom industrin går det fortfarande exceptionellt bra, trots osäkerheterna i det ekonomiska läget. Företagens lönsamhet ligger på en god nivå och Finlands konkurrenskraft är stark. I Finlands viktigaste konkurrentländer, exempelvis i Tyskland, har man samtidigt avtalat om relativt stora löneförhöjningar.

– Finland har råd med löneförhöjningar, eftersom vi har värnat om vår konkurrenskraft. Löneförhöjningarna riskerar inte vår konkurrenskraft, eftersom lönerna höjs även i våra konkurrentländer, tillägger Aalto.

Fredsplikten inom teknologiindustrin slutade gälla i början av december. Industrifacket har ännu inte meddelat om några fackliga stridsåtgärder inom branschen. FFC:s styrelse fastslog (12.12.2022) att dess medlemsförbund gemensamt eftersträvar en kollektivavtalsuppgörelse som tryggar löntagarnas köpkraft inom medlemsförbundens avtalsbranscher. Som en del av detta samarbete har Industrifacket inlett samordningen av organisatoriska åtgärder tillsammans med andra fackförbund.

– Bredare axlar gör det möjligt att eftersträva löneförhöjningar som är mer rättvisa för arbetstagarna. Vi kommer snart att meddela vilka åtgärder vi bestämt oss för att vidta tillsammans med de andra fackförbunden, avslutar Aalto.