Nytt kollektivavtal i bilbranschen

Industrifacket och Bilbranschens centralförbund AKL har godtagit avtalsuppgörelsen för handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen. Runt 12 000 medlemmar i Industrifacket arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet. Avtalet gäller för tidsperioden 1.12.2023–31.1.2027 det vill säga tre år och månader.

Lönerna höjs i enlighet med innehållet i det nya avtalet med 3,6 procent år 2024. Löneförhöjningarna åren 2025 och 2026 införs enlig de allmänna lönehöjningarna inom teknologiindustrin och kemiska basindustrin. Dessutom uppdaterades skrivelserna i avtalet för familjeledigheternas del så att de motsvarar nuvarande lagstiftning.

– Det rör sig om en skälig löneutveckling i det här ekonomiska läget då man beaktar utvecklingen av arbetstagarnas reallöner och läget i branschen, konstaterar avtalschef Pasi Havio.

Industrifackets styrelse godkände avtalsuppgörelsen på sitt möte 16.11.2023.