Industrifacket utfärdade första strejkvarslen till Teknologiindustrins arbetsgivare rf och Kemiindustrin rf – Branschvisa övertidsförbud träder i kraft i natt

Idag den 17 januari 2023 har Industrifacket utfärdat de första strejkvarslen till Teknologiindustrins arbetsgivare rf och Kemiindustrin rf. Parterna har inte kunnat enas om löneuppgörelsen. Industrifackets ordförande Riku Aalto ansåg det inte finnas andra alternativ än att varsla om strejk. Enligt honom går arbetsgivarna inte med på att beakta prisstegringen då storleken på löneuppgörelsen ställs fast.

– Vårt tålamod är slut. I detta skede av avtalsrörelsen är det klart att vi inte kommer vidare med förhandlingar. Vi måste hitta en lösning genom stridsåtgärder.

– Prisstegringen gör det svårt för anställda att klara av vardagen och alla dess utgifter. Vi behöver löneförhöjningar eftersom allt blivit dyrare. Folk ska klara sig på sin lön, noterar Riku Aalto.

Industrifacket anser inte löneförhöjningar riskera den starka finländska konkurrenskraften. I våra industriella konkurrenter såsom Tyskland har det ingåtts löneuppgörelser på en högre nivå år 2022. Den måttliga lönepolitik som tillämpats redan i ett decennium tillsammans med ökade lönekostnader i konkurrentländer skapar utrymme för löneförhöjningar också i Finland.

– Industrifackets lönekrav riskerar inte konkurrenskraften utan säkrar köpkraften i vår ekonomi. Hushållens svaga förtroende är den centrala orsaken till varför Finland snart kan hamna i en recession. Bästa sättet att stärka förtroendet är att höja lönerna, fortsätter Riku Aalto.

Industrifackets första strejkvarsel rör 50 driftsställen inom teknologi- och kemiindustrin. På dessa driftsställen arbetar runt 7 200 arbetstagare. I tillägg till platsspecifika strejkvarsel utlyser Industrifacket övertidsförbud inom teknologiindustrin, kemiska basindustrin samt plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin.

– Syftet med det exakt avgränsade strejkvarslet och de branschvisa övertidsförbuden är att ge arbetsgivarna en sista möjlighet att avtala om löneförhöjningar innan arbetsinställelsen utvidgas till fler industriföretag och eventuellt branscher utanför industrin, avslutar Riku Aalto.

Stridsåtgärderna – tider och gränser

Den platsspecifika arbetsinställelsen pågår 1–3 februari 2023. Närmare uppgifter om de driftsställen och företag som strejken omfattar finns på webbsidorna för Industrifacket.

Övertidsförbudet inom teknologiindustrin, kemiska basindustrin samt plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin pågår 18 januari–3 februari 2023. Övertidsförbudet träder i kraft i natt klockan 00.00.

Övertidsförbudet och den platsspecifika arbetsinställelsen rör inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

Inom teknologiindustrins avtalsområden råder avtalslöst läge sedan 1 december 2022. Inom kemiindustrin inleddes det avtalslösa läget 1 januari 2023. Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf samt Industrifacket och Kemiindustrin rf strandade måndagen 16 januari 2023.

De företag och driftsställen som omfattas av varslet finns här