Industrifacket varslade Teknologiindustrins arbetsgivare och Kemiindustrin om en tredje strejk – övertidsförbudet förlängs

Industrifacket har idag 31.3.2023 varslat Teknologiindustrins arbetsgivare rf. och Kemiindustrin rf. om strejk. Förbundet utvidgar stridsåtgärderna eftersom arbetsgivarsidan vägrar beakta de höjda konsumentpriserna i löneuppgörelsen. Enligt Statistikcentralens uppgifter (26.1.2023) har löntagarnas realinkomster år 2022 sjunkit mer än på 60 år.

– Lönerna måste stiga, eftersom priserna har stigit. Det måste skapas utsikter för löntagarna till att deras inkomstnivå fixas. Finlands konkurrenskraft klarar nog av löneförhöjningar utan att arbetstillfällen äventyras, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifackets stridsåtgärder

Industrifackets tredje strejkvarsel gäller för 87 arbetsplatser inom teknologiindustrin och kemiindustrin. Omkring 10 300 anställda jobbar på de driftställen som berörs av strejken. Arbetet läggs ner på utvalda arbetsplatser under tidsperioden 15.2–17.2.2023.

Förutom strejkvarslet har Industrifacket förlängt övertidsförbudet i teknologiindustrin, kemiska basindustrin, plastproduktindustrin och kemisk produktindustri samt olje-, naturgas- och petrokemiska industrin fram till 17.2.2023.

Övertidsförbud och arbetsnedläggelse gäller inte för nödarbete och arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Avtalsbranscherna inom teknologiindustrin gick över i ett avtalslöst tillstånd från början av december 2022. För kemiindustrins del löpte avtalen ut vid årsskiftet 2023. Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf och Industrifacket och Kemiindustrin rf avslutades utan att parterna nått ett resultat den 16 januari 2023.

Mer information om stridsåtgärderna hittar du på Industrifackets webbsidor.

Info:

Riku Aalto
Ordförande
0400 711 072

Timo Nevaranta
Chef för samhällspåverkan
050 574 1430