Jakelun koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä. Samalle ay-kurssille voi osallistua vain kerran.

Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2021

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä 3 pv Murikka-opisto

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Jakajien täydennyskurssi * 3 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs för förtroendemän 5 dagar Murikka-insitutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-insitutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-insitutet

Liittojen yhteinen koulutus

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävät liittojen yhteisen ajankohtaispäivän tarvittaessa.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2021 on 25,70 euroa.

*Jakajien täydennyskurssin osalta sovittiin seuraavaa:

  • Kurssi järjestetään joka toinen vuosi 3-päiväisenä. Aloitusvuosi on 2021.
  • Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua kurssille joka kerta. Varaluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat osallistua kurssille kerran, elleivät ole aiemmin käyneet kurssia.
  • Kursseille osallistumisesta on ilmoitettava työehtosopimuksen mukaan vähintään 3 viikkoa ennen kurssin alkua. Liitot suosittelevat, että työaika järjestetään luottamusmiesvapailla tai työvuorojärjestelyillä siten, että kurssia edeltävänä yönä ei ole työvuoroa.