Varmista onko kurssilla tilaa

HUOM!

Löydät Murikka-opiston järjestämät koulutukset myös tästä linkistä.

 

Murikka-opiston kurssit

Tapahtuma
Aika
Paikka
20230327 / 1679875200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-27 08:00:00 2023-03-31 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.... Murikka-opiston kurssit
20230327 / 1679875200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-27 08:00:00 2023-03-31 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230411 / 1681171200Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-11 08:00:00 2023-04-13 16:00:00 Europe/Helsinki Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat... Murikka-opiston kurssit
20230413 / 1681344000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-13 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestäjä, arviointi ja päätös Esittely / Presentation Järjestäjäharjoittelun päätös ja arviointi: Toteutetaan työpaikan järjestämiskampanja järjestämistoimitsijan ohjauksessa. Kohderyhmä / Målgrupp Järjestötoimijat, Aktiivit Sisältö / Innehåll Koulutuspaikka / Utbildningsplats Murikka-opistoKuterintie 22634260... Murikka-opiston kurssit
20230123 / 1674432000Tapahtuman ajankohta
Omalla toiminta-alueella
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-01-23 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestäjäharjoittelu Esittely / Presentation Järjestäjän kolmen kuukauden harjoittelu sisältää lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä. Kurssit kuuluvat järjestötuen piiriin Kohderyhmä / Målgrupp Järjestötoimijat, Aktiivit Sisältö / Innehåll... Murikka-opiston kurssit
20230413 / 1681344000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-13 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki EWC-peruskurssi Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan siihen, mitä on EWC-toiminta. EWC on lyhenne sanoista European Works Council, eli eurooppalainen yritysneuvosto. Neuvosto pitää perustaa, jos konsernilla on... Murikka-opiston kurssit
20230412 / 1681257600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-12 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Nuorisotoiminta tutuksi Esittely / Presentation Kurssi antaa avaimet aktiiviseen toimintaan ammattiosastossa tai osaston nuorisojaostossa. Se sisältää käytännön harjoituksia esiintymistaidoista tapahtumien järjestämiseen. Kurssi on suunnattu alle 36-vuotiaille teollisuusliittolaisille.... Murikka-opiston kurssit
20230412 / 1681257600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-12 08:00:00 2023-04-14 16:00:00 Europe/Helsinki Hyvinvointi työyhteisössä Esittely / Presentation Kurssilla perehdytään työhyvinvoinnin käsitteeseen ja saadaan uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-19 16:00:00 Europe/Helsinki Jakajien täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssin tavoitteena on luottamushenkilöiden tes-osaamisen parantaminen. Kurssin sisältö tarkentuu ja kohdentuu ajankohtaisiin asioihin. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-21 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko Esittely / Presentation Kahden viikon jatkokurssilla kehitetään ja syvennetään osaamista sekä harjoitellaan uusia taitoja. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia, jotka lisäävät osaamista tehokkaasti ja monipuolisesti. Kesto... Murikka-opiston kurssit
20230417 / 1681689600Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-17 08:00:00 2023-04-21 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230424 / 1682294400Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-24 08:00:00 2023-04-28 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230424 / 1682294400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-04-24 08:00:00 2023-04-28 16:00:00 Europe/Helsinki Työoikeus Esittely / Presentation Kurssi antaa kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä ja syventää työoikeudellista ajattelua. Luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssit sekä pitkäaikainen kokemus luottamustehtävistä ovat hyvä... Murikka-opiston kurssit
20230502 / 1682985600Tapahtuman ajankohta Ei tekno, Ei tekninen huolto ja kunnossapito
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-02 08:00:00 2023-05-04 16:00:00 Europe/Helsinki Toimivat ja terveelliset työajat Esittely / Presentation Kurssilla tutustutaan lakeihin ja sopimuksiin, jotka sääntelevät työaikaa. Lisäksi perehdytään siihen, miten luodaan toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Ei tekno, Ei tekninen huolto... Murikka-opiston kurssit
20230502 / 1682985600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-02 08:00:00 2023-05-05 16:00:00 Europe/Helsinki Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi Esittely / Presentation Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä /... Murikka-opiston kurssit
20230504 / 1683158400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-04 08:00:00 2023-05-05 16:00:00 Europe/Helsinki Työturvallisuuskorttikurssi Esittely / Presentation Työturvallisuuskortti on kehitetty työturvallisuuden ja siihen liittyvän yhteistoiminnan parantamiseksi työpaikoilla. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta monet yritykset edellyttävät sitä alihankkijoidensa työntekijöiltä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin... Murikka-opiston kurssit
20230508 / 1683504000Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-08 08:00:00 2023-05-10 16:00:00 Europe/Helsinki The rules of working life in English – Työelämän pelisäännöt englannin kielellä Esittely / Presentation The aim of the course is to get acquainted with Finnish society and the labor market through lectures, discussions and exercises. Focus... Murikka-opiston kurssit
20230510 / 1683676800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-10 08:00:00 2023-05-12 16:00:00 Europe/Helsinki Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi syventää työsuojeluhenkilöstön tietoja teollisuuden työpaikoilla esiintyvistä kemiallisista tekijöistä ja niiden aiheuttamien riskien arvioinnista ja hallinnasta. Huom. Kurssin sisältö on sama kuin... Murikka-opiston kurssit
20230508 / 1683504000Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-08 08:00:00 2023-05-12 16:00:00 Europe/Helsinki Työsuojelun peruskurssi Esittely / Presentation Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan... Murikka-opiston kurssit
20230515 / 1684108800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-15 08:00:00 2023-05-17 16:00:00 Europe/Helsinki Kaivosalan täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssi kehittää osanottajien kykyä analysoida kaivostoiminnan toimintaympäristön muutoksia ja edunvalvontaan liittyviä alakohtaisia kysymyksiä. Kurssi edistää kaivostyöpaikan luottamushenkilöiden osaamista tehtävissään ja antaa henkilökohtaisia... Murikka-opiston kurssit
20230522 / 1684713600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-22 08:00:00 2023-05-26 16:00:00 Europe/Helsinki Tietotekniikan täydennyskurssi Esittely / Presentation Kurssilla kerrataan Office-ohjelmien käyttöä. Syvennetään Word-, Excel- ja PowerPoint-taitoja ja vertaillaan Office-paketin ohjelmia ilmaiseen LibreOfficeen. Kurssille voi ottaa mukaan omia materiaaleja ja... Murikka-opiston kurssit
20230306 / 1678060800Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-03-06 08:00:00 2023-06-02 16:00:00 Europe/Helsinki Muutoksen eväät – kolmen kuukauden kurssi Esittely / Presentation Muutoksen eväät -kurssi syventää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton hallinnon edustajien ja muiden ammattiyhdistysliikkeen aktiivien osaamista. Se antaa valmiuksia oman toimintaympäristön analyysiin, työelämän kehittämiseen... Murikka-opiston kurssit
20230529 / 1685318400Tapahtuman ajankohta Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-05-29 08:00:00 2023-06-02 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja... Murikka-opiston kurssit
20230605 / 1685923200Tapahtuman ajankohta MUKSUKURSSI Täynnä
Murikka-opisto
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2023-06-05 08:00:00 2023-06-09 16:00:00 Europe/Helsinki Englannin alkeet työelämässä Esittely / Presentation Kurssilla opitaan englanninkielistä työelämä- ja kokoussanastoa. Harjoitellaan kielellistä ilmaisutaitoa. Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin. Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona. Kohderyhmä / Målgrupp... Murikka-opiston kurssit