Media- ja painoalan koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2019

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Psykososiaalinen kuormitus hallintaan 3 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen 2 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs förförtroendemän 5 dagar Murikka-insitutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-insitutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar JHL-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar JHL-institutet
Kompletteringskurs 5 dagar Murikka-insitutet

Liittojen yhteinen koulutus

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävä myös liittojen yhteistä koulutusta monipuolisista työajoista. Lisäksi koulutusta järjestetään yritysten tarpeiden mukaisesti koulutustyöryhmässä sovitulla tavalla.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2019 on 25,34 euroa.