Turvetuotantoalan koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2020

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi 5 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaito 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs förförtroendemän 5 dagar Murikka-institut
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institut
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-institut
Kurssiajankohtaa valitessa, suositellaan huomioimaan tammi–maaliskuun haasteellinen työtilanne.