Bioteollisuuden koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2019

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Kemikaalit työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Nostoapuvälinekurssi – työsuojelun täydennyskurssi 2 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs förförtroendemän 5 dagar Murikka-insitutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-insitutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar JHL-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar JHL-institutet
Kompletteringskurs 5 dagar Murikka-insitutet

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2019 on 25,34 euroa.