Metsäala

Metsäalan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Maaseudun Työnantajaliiton, Metsäteollisuus ry:n, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten ja Metsähallituksen palveluksessa puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Alalla työskentelee noin 1 700 Teollisuusliiton jäsentä.

Allekirjoituspöytäkirja

  • Allekirjoituspöytäkirja metsäalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ajalle 1.2.2018-31.1.2020.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksen tulkintaohjeita antaa sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, jari.sirvio@teollisuusliitto.fi.