Viestintäalan toimihenkilöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry solmii yhdessä Teollisuusliiton kanssa viestintäalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Alan työpaikkoja on suurissa, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Alalla työskentelee noin 1 300 Teollisuusliiton jäsentä.

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin ja Medialiiton välinen neuvottelutulos työehtosopimusratkaisuksi on vahvistettu kummankin neuvotteluosapuolen hallinnossa.

Muutokset työehtosopimukseen ja palkkaratkaisu ilmenevät oheisesta allekirjoituspöytäkirjasta. Sopimuksen allekirjoittaa Teollisuusliitto, Grafinet ja Medialiitto.

Suurimmat muutokset työehtosopimuksessa ovat mahdollisuus sopia talviloman vaihtamisesta joulurahaan, uusien työntekijöiden siirtyminen suoraan joulurahan piiriin, kiky-tuntien asteittainen poistuminen ja ilta- ja yötyölisäjärjestelmän uusiminen.

Työehtosopimusratkaisusta järjestetään koulutusta tarpeen mukaan.

Neuvottelutulos löytyy tästä.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Mirja Suhonen, 020 774 1212 tai 040 536 4336, [email protected]