Teollisuusliiton koulutustoiminta

Teollisuusliiton koulutustoiminta koostuu ammattiyhdistyskoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen edunvalvonnasta.

Ammattiyhdistyskoulutus

Ammattiyhdistyskoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista liiton luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen aktiivien sekä kaikkien jäsenten tarpeisiin.

Opintovapaalaki takaa kaikille jäsenille oikeuden kouluttautua työajalla. Liitto korvaa hyväksymiensä opiskelijoiden kurssimaksun, johon sisältyvät opetus, täysihoito sekä kurssimateriaali.

Ammattiyhdistyskoulutus on valtakunnallista työnantajan tukemaa koulutusta, joka kuuluu liiton järjestökoulutuksen piiriin. Teollisuusliitto järjestää ammattiyhdistyskoulutusta liiton opistossa Murikassa Tampereella ja Murikan sivutoimipisteessä Helsingissä.

Lisäksi liitto järjestää valtakunnallista viikonloppukoulutusta ja liiton toiminta-alueiden tarpeista lähtevää lyhytkestoista aluekoulutusta. Perinteisen lähiopetuksen lisäksi järjestetään liiton organisoimaa verkkokoulutusta.

Työnantajan tukema luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilöille tarkoitetuille kursseille osallistuville työnantaja maksaa korvauksen ansionmenetyksestä.

Muu koulutus

Niille kursseille, jotka eivät ole työnantajan taloudellisen tuen piirissä, myönnetään järjestökurssituki. Veroton tuki koostuu kurssipäivärahasta 45,70 euroa / kurssipäivä ja stipendistä 41,16 euroa / kurssipäivä. Tuki voidaan myöntää, mikäli opiskelijalle syntyy kurssin aikana ansionmenetystä eikä hän saa muualta tuloa.

Ammatillisen koulutuksen edunvalvonta

Edunvalvonnan tavoitteena on turvata ammatillisen koulutuksen korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet jäsenten työurien eri vaiheissa.

Ammatillisen koulutuksen edunvalvontaan kuuluu monitasoista, aktiivista ja asiantuntevaa vaikuttamista ja vuorovaikutusta muun muassa keskusjärjestössä, opetusviranomaisissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa työryhmissä. Myös yksittäisten jäsenten neuvonta, yhteistyö liiton sektoreiden, ammattiosastojen ja luottamusmiesten kanssa on osa edunvalvontaa. Tärkeimpiä vaikutuskanavia opetushallinnon kanssa ovat osaamisen ennakointifoorumit ja työelämätoimikunnat. Yhteistyötä tehdään myös työpaikkojen, oppilaitosten ja työnantajien kanssa.

Ilmoittautuminen kursseille

Voit selata kursseja ja ilmoittautua niille sähköisessä kurssikalenterissa Telmossa. Löydät kalenterin tästä linkistä. Järjestelmän kautta voi ilmoittautua kaikille Teollisuusliiton ja Murikan kursseille ja lisäksi järjestelmässä voi selata omaa kurssihistoriaansa.

Ilmoittaudu kirjautumalla Telmoon

  • Kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kysymykset ja palaute

  • Jos Telmon käytöstä herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä koulutusyksikköön [email protected].