Textil- och modebranschen

Kollektivavtalet för textil- och beklädnadsindustrin och textilindustrins servicemän ingås mellan Textil- och Glasbranschens Förbund rf och dess medlemsförening Suomen Tekstiili & Muoti ry. Dessa kollektivavtal tillämpas på alla företag som bedriver produktion inom textil- och beklädnadbranschen och på deras arbetstagare. I branschen jobbar cirka 3 700 av Industrifackets medlemmar.

Kollektivavtalen är allmänbindande, så alla arbetsgivare inom textil- och beklädnadsbranschen ska följa dem, vare sig de hör till arbetsgivarfacket eller inte.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Markku Aaltovirta, 020 774 1203 eller 050 303 9294, markku.aaltovirta@teollisuusliitto.fi.