Trädgårdsbranschen

Bestämmelserna i trädgårdsbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom trädgårdsbranschen i Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 1 050 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Asta Kääriäinen, 020 774 1450 eller 0400 778 510, [email protected]