Tekstiili- ja muotiala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuutta ja tekstiiliteollisuuden laitosmiehiä koskevat työehtosopimukset solmitaan Tekstiili- ja Lasialojen Liitto TL ry:n ja sen jäsenyhdistyksen Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa. Näitä työehtosopimuksia sovelletaan kaikkiin tekstiili- ja vaatetusalan tuotannollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja niissä työskenteleviin työntekijöihin. Alalla työskentelee noin 3 700 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimukset ovat yleissitovia, joten kaikkien tekstiili- ja vaatetusalan työnantajien on noudatettava niitä, kuuluivatpa ne työnantajaliittoon tai eivät.

Neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialalle saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty Suomen Tekstiili & Muotialan hallituksessa 15.12.

Allekirjoituspöytäkirja

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Markku Aaltovirta, 020 774 1203 tai 050 303 9294, [email protected]