Tekstiili- ja muotiala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuutta ja tekstiiliteollisuuden laitosmiehiä koskevat työehtosopimukset solmitaan Tekstiili- ja Lasialojen Liitto TL ry:n ja sen jäsenyhdistyksen Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa. Näitä työehtosopimuksia sovelletaan kaikkiin tekstiili- ja vaatetusalan tuotannollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja niissä työskenteleviin työntekijöihin. Alalla työskentelee noin 3 700 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimukset ovat yleissitovia, joten kaikkien tekstiili- ja vaatetusalan työnantajien on noudatettava niitä, kuuluivatpa ne työnantajaliittoon tai eivät.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.12.2016 ja päättyy 30.11.2017.

Neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialalle saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty Suomen Tekstiili & Muotialan hallituksessa 15.12.

Tulemme järjestämään yhteisen koulutustilaisuuden yhdessä työnantajaliiton kanssa tammikuun 2018 aikana josta tulet saamaan kutsun myöhemmin.

Allekirjoituspöytäkirja

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on työehtosihteeri sopimusasiantuntija, 020 774 1203 tai 050 303 9294, markku.aaltovirta@teollisuusliitto.fi.