Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen

Avtalspartner är Medieförbundet rf.

Avtalet tillämpas på arbetstagare och servicemän som arbetar för Medieförbundets medlemsföretag. Avtalsbranschen bestäms i kapitel 1 i kollektivavtalet.

Avtalet är allmänbindande, och det måste således följas i alla företag inom grafiska branschen i Finland. Grafiska branschen inkluderar tillverkning och utgivning av böcker, tidningar och övriga tryckartiklar. I branschen jobbar cirka 6 100 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Riitta Koskinen, 020 774 1210 eller 044 530 5532, [email protected]