Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen

Avtalspartner är Medieförbundet rf.

Avtalet tillämpas på arbetstagare och servicemän som arbetar för Medieförbundets medlemsföretag. Avtalsbranschen bestäms i kapitel 1 i kollektivavtalet.

Avtalet är allmänbindande, och det måste således följas i alla företag inom grafiska branschen i Finland. Grafiska branschen inkluderar tillverkning och utgivning av böcker, tidningar och övriga tryckartiklar. I branschen jobbar cirka 6 100 av Industrifackets medlemmar.

Lönehöjningar 2021

Medie- och tryckeribranchens arbetarnas minimilöner 1.5.2021 eller från början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter det (PDF).

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Riitta Koskinen, 020 774 1210 eller 044 530 5532, [email protected]